Uppsala universitet
Läs upp
Hoppa över länkar
Uppsala Universitet : Inst. f. teknikvetenskaper : Grundutbildning:

Grundutbildning
Våra kurser och betygsbestämmande lärare.

Instruktion för kursanmälan inom program V14.

Studierektor: Ilia Katardjiev

Examensarbete som görs vid institutionen och inte ingår som ordinarie kurs i ett ingenjörsprogram skall ha den framsida som du hittar mall för här. För övrigt gäller samma rutiner för dessa examensarbeten som för de programbundna, klicka här för info .

För mera information om kurserna kontakta studievägledare Nora Masszi. Mottagningstider.

Uppsala universitets tekniska utbildningsprogram har sitt ursprung vid institutionen, och vi är fortfarande starkt engagerade i såväl civilingenjörsprogrammen som högskoleingenjörsprogrammen. Institutionen har samordningsansvar för följande program:

Civilingenjörsprogram


Masterprogram


Högskoleingenjörsprogram


Tekniska kandidatprogram


Enheten för studentservice ger upplysningar i praktiska och administrativa frågor angående programmen.

Här hittar du information för studenter med funktionsnedsättningar .