Uppsala universitet
Läs upp
Hoppa över länkar
Uppsala Universitet : Inst. f. teknikvetenskaper : Forskarutbildning:

Forskarutbildning


Vid institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet, finns fler än 150 doktorander. Forskarutbildningen bedrivs enligt en studieplan vid institutionens avdelningar i olika forskarutbildningsämnen. Studieplanen för utbildningen på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet består av tre delar: den allmänna delen , studieplan för varje ämne/ämnesinriktning och varje doktorands individuella studieplan.

Ansökan

Kompletta ansökningshandlingar lämnas till institutionens studierektor för forskarutbildning (prof. Jörgen Olsson) senast två veckor innan datum för institutionens beredningsutskott (BU). Gällande datum för att lämna in ansökan för VT2015 är 7/1, 9/2, 24/3, 11/5, samt 1/6. Ansökningshandlingar består av:

  • Försättsblad
  • Ansökningsblankett (signeras av sökande)
  • Individuell studieplan (signeras av sökande, handledare och forskarutbildningsansvarig professor)
  • Examensbevis från behörighetsgrundande utbildning (se bl a ämnesstudieplanen)
  • För stipendiater: beslut om stipendium där belopp och tid tydligt framgår. Rutiner för antagning av stipendiater se: Teknat rutiner
  • För industridoktorander: avtal mellan företag och institutionen (avtalsmall|engelsk version). Detta avtal ska ha granskats och godkänts av universitetets jurister.
  • För doktorand anställd vid annat lärosäte: avtal mellan institutionen och lärosätet (avtalsmall|engelsk version)

Forskarutbildningskurser

Alla doktorander ska i sin forskarutbildning läsa kurser. Omfattningen varierar beroende på vilket ämne doktoranden är antagen till. Följande kurser är obligatoriska eller starkt rekommenderade:

Kursutbud:

Lediga platser

Intresserade kandidater ombedes att kontakta forskarutbildningsansvarig professor (se information). Lediga platser annonseras också på Uppsala universitetets sida för lediga anställningar.  

Andra länkar och dokument om utbildning på forskarnivå