Uppsala universitet
Läs upp
Hoppa över länkar
Uppsala Universitet : Inst. f. teknikvetenskaper : internt:

Interninfo


Dessa sidor är avsedda för intern information inom institutionen och kan normalt bara nås av de anställda.

Här ligger praktiska och säkerhetsmässiga anvisningar och råd för arbetet samt protokoll och anteckningar från olika möten och arbetsgrupper. Vi utvidgar gärna antalet rubriker i listan till vänster om det är något ytterligare som borde finnas med. Kontakta Ingrid Ringård eller Mikael Jonsson så fall.