Uppsala universitet
Read it
Hoppa över länkar
UPPSALA UNIVERSITET : Dept. of. Engineering Sciences : Document

Document

Contents:
      Activities in research/PhD Education
      Bsc and Msc Education
      Department board
      Internal
      Work enviroment/Work enviroment Equality


Activities in research/PhD Education
  Byte / ändring av handledare


 
Bsc and Msc Education


 
Department board
  Styrelse Nr2 14/15 2014-10-16
  Styrelse Nr 3 14/15 2014-11-13


 
Internal
  Verksamhetsberättelse 2005 och underlag för VP 2007
  MSL Ledningsgrupp
  Medarbetarsamtal 2006
  Institutionens VP 2006
  Fakultetens rapport om disputationen 050929
  Självvärdering forskarutbildningen
  VB04/VP06
  Lokalansvariga
  Verksamhetsplan 2005
  Överenskommelse med icke-anställda
  MSL mål och aktiviteter 2004 - 2005
  MSL verksamhetsplan
  Verksamhetsberättelse 2003/Verksamhetsplan 2005
  Verksamhetsplan 2004
  VB 2002 / VP 2004
  Verksamhetsberättelse/plan
  Riktlinjer för uppdrag
  Beslut om e-mail m.m.
  VB/VP 2000/2002
  Självvärdering


 
Work enviroment/Work enviroment Equality