Uppsala universitet
Läs upp
Hoppa över länkar
UPPSALA UNIVERSITET : Inst. f. teknikvetenskaper : Forskning

Forskning

Forskande avdelningar


Elektricitetslära
Fasta tillståndets elektronik
Fasta tillståndets fysik
Industriell teknik
Mikrosystemteknik
Nanoteknologi och Funktionella Material
Signaler och system
Tillämpad materialvetenskap
    Elektronmikroskopi och Nanoteknologi
Tillämpad mekanik


Forskningsbeskrivningar inom institutionen

Teknikforskningen vid Uppsala universitet är centrerad till Institutionen för teknikvetenskaper men bedrivs också inom andra ämnen såsom kemi, datavetenskap, fysik och geovetenskap. Forskningen sträcker sig från grundläggande studier på atomär nivå upp till tillämpningar på hög systemnivå. Särskilda styrkeområden är materialvetenskap, mikro- och nanoteknologi samt energisystem. Mikrosystem för avancerade rymdtillämpningar är en specialitet. Trådlösa nätverk och smarta sensorsystem växer snabbt, liksom verksamheten i gränsområdet mellan teknik- och livsvetenskaperna. I detta gränsland studeras allt från proteinernas uppbyggnad till detektion av olika proteinmarkörer för snabb och enkel medicinsk diagnos.


Avslutade centrumbildningar