Uppsala universitet
Läs upp
Hoppa över länkar
UPPSALA UNIVERSITET : Inst. f. teknikvetenskaper

Välkommen till

Institutionen för teknikvetenskaper


Teknikvetenskap för ett bättre och hållbart liv
Vid Institutionen för Teknikvetenskaper bedrivs forskning av världsklass. Några av fokusområdena vid våra nio forskningsavdelningar är solceller, våg- och vindkraft, supraledare, nanoteknologi och mikrosystemteknik, signalbehandling, industriell utveckling, magnetism och biomaterial. Våra forskare undervisar de 3300 studenterna på våra 13 ingenjörsprogram. Den nära kopplingen mellan forskning och undervisning ger studenterna kunskaper som håller länge, även i branscher som ständigt förändras.

Du kan läsa mer om våra forskningsinriktningar under fliken "Forskning" till vänster. Under respektive avdelning hittar du även kontaktuppgifter till forskare inom området.
 
   Aktuellt
 

 
 
Fler nyheter